Tsuyoshi, Yasuda Profile Image

Tsuyoshi, Yasuda

Information

Aliases

Name: Tsuyoshi, Yasuda
Given name: 安田, 剛士

Age

43 years old

09 June 1980

Mangas

Kuroneko Dance Poster

Kuroneko Dance

Shounen

NR

0.0

Days Poster

Days

Shounen, Sports and Award Winning

NR

0.0